Integritetspolicy

Integritetspolicy

På funqwear.biz kan du bara handla om du är återförsäljare av Funq Products AB’s produkter alt företagskund. För att kunna handla på funqwear.biz eller direkt av oss och fullfölja ett köp så måste du registrera dig som kund i vårt kundkonto.

För att kunna få tillgång till funqwear.biz så behöver vi samla in företagsuppgifter som i vissa fall kan betraktas som personuppgifter.

Det svenska företaget Funq Products AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss.

Personuppgifter som samlas in vid registrering av kundkonto eller köp

Vid registrering av ditt företag på funqwear.biz så samlar vi in information som vi behöver för att du som kund skall kunna fullfölja ett köp hos oss dvs;

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • För- & efternamn på kontaktperson
 • Gatuadress, Postnr och Ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Den rättsliga grunden för att samla in personuppgifter för att skapa ett konto hos oss är berättigat intresse. Personuppgifterna ovan samlas in för att kunna fullfölja ett köpeavtal mellan Funq Products AB och dig som kund. Om uppgifterna inte lämnas så kan köp inte genomföras.

Uppgifterna används för att:

 • Skapa och hantera ditt personliga konto på funqwear.biz
 • Bearbeta dina beställningar och returer
 • Skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
 • Kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • Besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • Köphistorik sparas som underlag vid konversation, reklamation eller returärenden

Uppgifter som vidarebefordras till andra mottagare görs enbart för att kunna fullfölja avtalet. Mottagarna av personuppgifter är:

 • IT-leverantörer såsom leverantör av e-handelsplattform
 • Speditörer
 • Ekonomifunktioner såsom bokförings- och revisionsfirma
 • Inkassobyrå vid förfallna fakturor

Vi sparar dina uppgifter för att uppfylla ovanstående ändamål i 24 månader eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta, dvs 7 år enligt bokföringslagen.

Personuppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att bibehålla kontakten med dig som kund och kunna informera om nyheter och erbjudanden. Vi skickar endast ut information till dig som visat intresse av våra produkter via köp eller om du på eget initiativ registrerat dig som mottagare för vårt nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för att samla in personuppgifter i marknadsföringssyfte är berättigat intresse.

Vi väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse i att utföra behandlingen. Eftersom du som kund visat intresse av våra produkter så gör vi en bedömning att nyhetsbrev med tillgång till unika rabatter, erbjudanden och förmåner från oss, är relevant och även bör ligga i ditt intresse.

Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

I samband med utskick av nyhetsbrev använder vi oss av externa mottagare för teknisk funktionalitet inom ramen för angivet ändamål såsom utskick av e-post. Personuppgifter som vidarebefordras till andra mottagare är:

 • För- & efternamn
 • E-postadress

Mottagare av personuppgifterna är:

 • E-postleverantör

Här kan du registrera dig för nyhetsbrev från Funq Wear här!

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringssyfte till tredje part.

Du kan när du som helst vill avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Då upphör all marknadsföring till dig som kund. Detta gör du genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på ”Unsubscribe newsletter” nere i sidfoten i nyhetsbrevet.

Har vi inte hört något ifrån dig inom 24 månader så raderas dina uppgifter.

Du kan även avregistrera dig genom att maila integritet@funqwear.se

Personuppgifter som registreras i vårt CRM-system

Vi sparar våra kunders, potentiella kunders och samarbetspartners kontakt- och personuppgifter i vårt CRM-system. Den rättsliga grunden för att samla in personuppgifterna är berättigat intresse. Så snart vi registrerat personuppgifter i vårt CRM-system så får du som berörd person ett e-postmeddelande från oss där vi informerar om att vi sparat dina personuppgifter och där du lätt kan be oss radera dina uppgifter.

De uppgifter som vi sparar är:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • För och efternamn på kontaktperson
 • Gatuadress, Postnr och Ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Uppgifterna används för att:

 • Kunna komma i kontakt med dig som kund/potentiell kund eller samarbetspart kring vårt produktutbud och tjänster
 • Få en samlad konversationshistorik för att kunna ge dig som kund en bättre service.

Vi sparar dina uppgifter i 24 månader. Om vi inte haft någon kontakt efter det raderas uppgifterna helt.

Personuppgifter som samlas in från leverantörer

Vi samlar in personuppgifter från leverantörer, dels från de vi samarbetar med aktivt men även från potentiella leverantörer. Den rättsliga grunden för att spara dessa uppgifter är berättigat intresse.

De uppgifter som vi sparar är:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • För och efternamn på kontaktperson
 • Gatuadress, Postnr och Ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Uppgifterna används för att:

 • Kunna komma i kontakt med dig som leverantör/potentiell leverantör kring vårt samarbete/potentiellt samarbete
 • Få en samlad konversationshistorik

De leverantörer vi anser vara inaktuella raderar vi från vårt register.

Var lagrar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör.

I några fall sker lagring sker utanför EES specificeras nedan.

 • Mailchimp, e-postleverantör
 • Dropbox

Hos övriga mottagare som nämnts tidigare sker lagring inom EU/EES.

Registerutdrag

Du kan utan kostnad, en gång per år, begära ett registerutdrag från oss. Registerutdraget visar vilka personuppgifter som vi har registrerade på dig.

Vill du få ett registerutdrag så logga in på ditt konto. Där kan du enkelt skicka in en förfrågan om att få ett utdrag på dina personuppgifter.

Har du inget kundkonto hos oss så kan du skicka en förfrågan direkt till oss här på integritet@funqwear.se

Rätten att bli glömd

Vill du anonymisera dina uppgifter hos oss så logga in på ditt konto. Där kan du enkelt skicka in en förfrågan om att anonymisera dina uppgifter. Observera att har vi väl tagit bort dina personuppgifter så går de inte att återskapa.

Har du inget kundkonto hos oss så kan du skicka en förfrågan direkt till oss här på integritet@funqwear.se

Ofullständiga, felaktiga eller missvisande uppgifter

Upptäcker du att dina personuppgifter inte är korrekta så kan du logga in på ditt kundkonto och enkelt uppdatera dina uppgifter.

Har du inget kundkonto hos oss så kan du skicka din ändring direkt till oss här på integritet@funqwear.se

Rätten till begränsning av behandling

Du har som kund rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas, till ett avgränsat syfte.

Om du har begärt rättelse av dina kunduppgifter så kan du begära att behandlingen av dina uppgifter skall begränsas tills dess att uppgifterna är rättade.

Vi informerar dig när begränsningen upphör.

Du kan skicka in en förfrågan direkt här på integritet@funqwear.se

Rätten till invändning av behandling

Du har som kund rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.  

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Då används dina personuppgifter inte längre för detta ändamål.  

Du kan skicka in en förfrågan direkt här på integritet@funqwear.se

Ofullständiga, felaktiga eller missvisande uppgifter

Upptäcker du att dina personuppgifter inte är korrekta så kan du logga in på ditt kundkonto och enkelt uppdatera dina uppgifter.

Har du inget kundkonto hos oss så kan du skicka din ändring direkt till oss här på integritet@funqwear.se

Rätten att inge klagomål hos tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet

Cookies

Vår webbplats använder sig utav så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi som nästan alla webbplatser använder sig utav. Syftet är att kunna föra statistik över hur webbplatsen används och ge oss nyttig information om hur vi kan förbättra våra sidor för våra användare.

När du loggar in på funqwear.biz så kopplas ditt cookie-id till din personuppgift. Den rättsliga grunden är ditt legitima intresse.

Vi sparar inte dina personuppgifter kopplat till ditt cookie-id och du kan enkelt radera cookies ifrån din dator eller mobila enhet. I inställningarna till din webbläsare kan du välja att inte acceptera cookies om du så önskar. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.

Det finns två typer av cookies: permanenta cookies och tillfälliga cookies s k sessionscookies.

Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i 480 timmar dvs 20 dagar. Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida och dina uppgifter om du väljer "Kom ihåg mig" vid inloggningen.

Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder denna typ av cookies när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du lade en artikel i din varukorg.

Personuppgiftsansvarig

Funq Products AB

Strandvägen 31 C

44431 Stenungsund

 

Telefon: +46 (0)8 796 55 00
E-post: integritet@funqwear.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556741-6994


 • Feel Better | Feel Stronger | Recover Faster